مسئولیت محض فروشندگان کالاهای مستعمل با توجه به تحولات حقوق آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

مسئولیت محض، اهدافی مانند تخصیص بهینۀ منابع، توزیع ریسک، بازدارندگی و انتظارات مصرف‏کننده را دنبال می‌کند. در نگاه کلی این اهداف در بازار کالاهای مستعمل به‌دلیل اختلاف ساختاری که با بازار کالاهای نو دارند، محقق نمی‌شود. طبیعت بازار کالاهای مستعمل، مقتضی کالاهایی با قیمت و کیفیت پایین‌تر است. علاوه‌بر اینکه مسئولیت محض با طبیعت این بازار، تعارض دارد، موجب ارائۀ کالاهای ایمن‌تری نیز نخواهد شد. در نتیجه در رابطۀ فروشندگان کالای مستعمل و زیان‌دیده، مسئولیت مبتنی بر تقصیر منافع اجتماعی بیشتری را فراهم خواهد کرد، مگر اینکه عملکرد فروشنده، این انتظار را ایجاد کند که کالای مستعمل ریسکی بیشتر از کالای نو ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STRICT LIABILITY FOR SELLERS OF USED PRODUCTS ACCORDING TO THE MODIFICATIONS IN AMERICAN LAW

نویسندگان [English]

 • Bijan Haji Azizi 1
 • Reza Tavakoli Nahad 2
1 Associate Professor of Private Law, Department of Law, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Iran
2 PhD Candidate in Private Law, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Iran
چکیده [English]

Strict liability relies on the goals including efficient allocation of resources, distribution of risk, deterrence and consumer expectations. These goals, generally speaking, cannot be realized because of the structural differences between new and used product markets. Naturally in used product markets, consumers expect lower price and quality. In addition to the existing conflict between the nature of this market and strict liability, it will not provide more secure goods. As a result, in the relationship between used product sellers and injured persons, the theory of negligence will provide greater social benefits unless the seller's conduct causes the expectation that the risk of used product is not higher than the new one.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strict liability
 • Used goods
 • Efficient allocation of resources
 • Distribution of risk
 • Deterrence
 • Consumer expectations
 1. الف) فارسی

  1. ابدالی، مهرزاد (1391)، «بررسی تطبیقی مبنا و حدود مسئولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران، فرانسه و دستورالعمل جامعۀ اروپا»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش 78 .
  2. بادینی، حسن (1384)، فلسفۀ مسئولیت مدنی، تهران: سهامی انتشار.
  3. --------- (1391)، «نقدی بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 58.
  4. جعفری‌تبار، حسن (1389)، مسئولیت مدنی کالاها، تهران: دادگستر.
  5. عبدی‌پور، ابراهیم؛ پرتو حمیدرضا (1390)، «مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان حرکتی رو به جلو یا بازخوانی قواعد سنتی»، حقوق تطبیقی (نامۀ مفید)، تابستان، دورۀ 7، (17)، ش 1 (85).
  6. کاتوزیان، ناصر (1384)، مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  ب) انگلیسی

  1.  Boedecker, Karl & Morgan, Fred W. (1993), “Strict Liability for Sellers of Used Products: A Conceptual Rationale and Current Status” Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 12, No. 2.
  2. 8.  Christiansen, Steven J. (1981), “Used Products and Strict Liability: A Practical Approach to a Complex Problem”, Brigham Young University Law Review, Vol. 1981, Issue 1.
  3. 9.  Derrick, Williams (2003), “Secondhand Jurisprudence in Need of Legislative Repair: The Application of Strict Liability to Commercial Sellers of Used Goods”, Texas Wesleyan Law Review, Vol. 9, Issue 2.
  4.  Dreier, William A. (1998), “The Restatement (Third) of Torts: Products Liability and New Jersey Law - Not Quite Perfect Together”, Rutgers Law Review, Vol. 50, Issue 4.
  5.  Garner, Bryan A. (2009), Black's Law Dictionary, Thomson Reuters, U.S, 9th edition.
  6.  Goodwin, David B. (1981), “Protecting the Buyer of Used Products: Is Strict Liability for Commercial Sellers Desirable”, Stanford Law Review, Vol. 33, Issue 3.
  7.  Hahn, Paul W. (1985), “Consumer Protection: Should It Mandate Extension of Section 402A to Used Products Dealers”, Missouri Law Review, Vol. 50, Issue 1.
  8.  Highland, Gary J. (1979), “Sales of Defective Used Products: Should Strict Liability Apply”, Southern California Law Review, Vol. 52, Issue 3.
  9.  Humes, William L. (1991), "The Application of Strict Liability in Tort to the Retailers of Used Products: A Proposal", Oklahoma City University Law Review, Vol. 16, Issue 2.
  10. Kats, James S. (1983), “Used Products and Strict Liability: Where Public Safety and Caveat Emptor Intersect”, California Western Law Review, Vol. 19, Issue 2.
  11. Kyle, Graham (2014), “Strict Products Liability at 50: Four Histories”, Marquette Law Review, Vol. 98, Issue 2.
  12. Maloney, James P. (1974), “What Is or Is Not a Product within the Meaning of Section 402A”, Marquette Law Review, Vol. 57, Issue 4.
  13. Restatement of the Law: Second Torts (1965), The American Law Institute, Washington D.C., 2d, Vol. 2.
  14. Senagore, Antonio J. (2010), “The Benefits of Limiting Strict Liability for Used-Product Sellers”, Northern Illinois University Law Review, Vol. 30, Issue 2.
  15. Shapo, Marshall S. (2017), Shapo on The Law of Products Liability, Edward Elgar Publishing, Inc., UK & USA, 7th Edition.
  16. Smith, Debra A.(1982), “The history of strict liability tort in Indiana”, thesis in Ball state university.
  17. Vandall, Frank J. (2011), A history of civil litigation: political and economic perspectives, Oxford University Press.
  18. Wendell Holmes, Oliver (1881), The Common Law, Kosovo Classics.