نویسنده = بشیریه، تهمورث
تعداد مقالات: 2
2. سنجش آرای متعارض در یک پرونده قتل

دوره 38، شماره 1، بهار 1387

تهمورث بشیریه