نویسنده = عباسیان، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

علی اسلامی پناه؛ رضا عباسیان