نویسنده = دادبان، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

حسن دادبان؛ سارا آقایی