نویسنده = سیف، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. پرتو حقوق بین الملل بر شبیه‌سازی انسان

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

امیر حسین رنجبریان؛ زهرا سیف


2. چالش‌های حقوق بشری شبیه‌سازی انسان

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

امیر حسین رنجبریان؛ زهرا سیف