نویسنده = لطفی، اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

اسدالله لطفی