نویسنده = پوری، عبدالله بهمن
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

احمد باقری؛ عبدالله بهمن پوری