نویسنده = اسدی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

محمد جعفر حبیب زاده؛ فرشته اسدی