نویسنده = گودرزی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

محمود باقری؛ مریم گودرزی