نویسنده = اصغری، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. عدالت به ‌مثابه قاعده فقهی و حقوقی

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

سید محمد اصغری