نویسنده = عابدی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. آمبادزمن: پاسدار حقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداری

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 151-170

محمد جواد رضایی زاده؛ سعید عابدی