نویسنده = جاویدزاده، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 203-224

علی خالقی؛ حمیدرضا جاویدزاده