نویسنده = کریمیان، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 241-258

روشنعلی شکاری؛ اسماعیل کریمیان