نویسنده = فهیمی، عزیز الله
تعداد مقالات: 1
1. فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 313-326

عزیز الله فهیمی؛ علی مشهدی