نویسنده = عرب، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 239-257

مجید غمامی؛ اسماعیل عرب