نویسنده = حاجی‌پور، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. نقش حسن نیت در قرارداد

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 83-100

مرتضی حاجی‌پور