نویسنده = شهنیایی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 219-237

احمد شهنیایی