نویسنده = جواهری طهرانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. قانون، مشروعیت، کارآمدی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 293-310

عباسعلی کدخدایی؛ محمد جواهری طهرانی