نویسنده = عزیزاللهی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 187-197

10.22059/jlq.2012.29896

محمد حسن صادقی مقدم؛ محمد مهدی عزیزاللهی