نویسنده = آقایی‎نیا، حسین
تعداد مقالات: 1
1. نقشِ دادرسان در تفسیرِ قانونِ جنایی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 41-56

10.22059/jlq.2012.29948

حسین آقایی‎نیا؛ علی شجاعی