نویسنده = جعفری، فریدون
تعداد مقالات: 1
1. تقابل سیاست و عدالت در اساسنامه رم

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 107-126

10.22059/jlq.2012.29952

فریدون جعفری