نویسنده = غنی زاده، مریم
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 303-317

10.22059/jlq.2012.29963

حسین مهرپور؛ مریم غنی زاده