نویسنده = رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین
تعداد مقالات: 2
1.  نفی مرور زمان در حقوق بین‌الملل کیفری    

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 75-93

10.22059/jlq.2014.50106

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی


2. اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 127-144

10.22059/jlq.2012.29820

محمد حسین رمضانی قوام آبادی