نویسنده = فراستمند، امینه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین گسترۀ اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی‌سازی فضا

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 95-112

10.22059/jlq.2014.50107

امیرحسین رنجبریان؛ امینه فراستمند