نویسنده = حسینی بهارانچی، ملیحه سادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی - حقوقی امکان شکایت از آرای مستند به سوگند قاطع دعوا در تجدیدنظر و فرجام

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 175-186

10.22059/jlq.2014.51861

مهدی حسن زاده؛ ملیحه سادات حسینی بهارانچی