نویسنده = جوکار، فضل الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 217-234

10.22059/jlq.2013.32002

سید فضل الله موسوی؛ ابراهیم موسی زاده؛ فضل الله جوکار