نویسنده = اماموردی، محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 417-433

10.22059/jlq.2017.63139

محمد حسن اماموردی؛ محمدحسن صادقی مقدم