نویسنده = شوشی نسب، نفیسه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی شبه اسناد تجاری

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 453-469

10.22059/jlq.2015.55029

نفیسه شوشی نسب