نویسنده = سلیمانیان، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 363-381

10.22059/jlq.2014.52531

ولی رستمی؛ حسین صادقی؛ حمیدرضا سلیمانیان