نویسنده = آقاسیدجعفرکشفی، مونا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی چارچوب قراردادهای مشارکت در درآمد در فرض تغییر شرایط مهم اقتصادی پروژه

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 293-310

10.22059/jlq.2014.52527

سید نصرالله ابراهیمی؛ مونا آقاسیدجعفرکشفی