نویسنده = انورعارف، اسعد
تعداد مقالات: 1
1. شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 133-152

10.22059/jlq.2013.35284

محمود کاظمی؛ اسعد انورعارف