نویسنده = شعبانی کندسری، هادی
تعداد مقالات: 2
2. مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 383-399

10.22059/jlq.2014.52532

سیامک ره پیک؛ سیدمرتضی قاسم زاده؛ هادی شعبانی کندسری