نویسنده = شریعتی نجف آبادی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان)

دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 89-108

10.22059/jlq.2013.36044

الهام شریعتی نجف آبادی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ خدیجه مرادی