نویسنده = ذاکری نیا، حانیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 265-283

10.22059/jlq.2015.54448

سید حسین صفایی؛ حانیه ذاکری نیا