نویسنده = محمدی قرقی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری (WCT)

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 127-136

10.22059/jlq.2014.50823

علیرضا محمدزاده؛ محمدرضا محمدی قرقی