نویسنده = دهدار، فرزین
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فلسفی حقوق بازرگانی فراملی

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 187-206

10.22059/jlq.2014.51862

فرزین دهدار