نویسنده = انصاری پور، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل موضع نظام حقوقی ایران در قبال رادیو و تلویزیون خصوصی و چالش‌های فرا راه آن

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 275-291

10.22059/jlq.2014.51868

کمال الدین هریسی نژاد؛ مریم انصاری پور