نویسنده = اسلامی پناه، علی
تعداد مقالات: 1
1. نقش عرف به‌منزلۀ منبع حقوق

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 193-211

10.22059/jlq.2017.62610

علی اسلامی پناه