نویسنده = سیدجعفری، سیدسجاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاربردی قراردادهای شرینک‌رپ و کلیک‌رپ

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 581-593

10.22059/jlq.2014.53341

سیدسجاد سیدجعفری؛ محمد حسن صادقی مقدم