نویسنده = خدادادی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 623-642

10.22059/jlq.2015.55686

مجید غمامی؛ حسین خدادادی