نویسنده = سربازیان، مجید
تعداد مقالات: 1
1. نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 251-267

10.22059/jlq.2017.62613

مجید سربازیان؛ سید رضا هاشمی