نویسنده = امینی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 495-512

10.22059/jlq.2016.60007

منصور امینی؛ حمید حمیدیان