نویسنده = امیرمجاهدی، محمد معین
تعداد مقالات: 1
1. بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 325-343

10.22059/jlq.2017.62617

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ محمد معین امیرمجاهدی