نویسنده = بانشی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 571-587

10.22059/jlq.2017.63148

جعفر نوری یوشانلوئی؛ مجتبی بانشی