نویسنده = اسفندیاری فر، خشایار
تعداد مقالات: 1
1. شروط تحمیلی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 723-742

10.22059/jlq.2018.226852.1006860

عباس کریمی؛ خشایار اسفندیاری فر