نویسنده = شریعتی نسب، صادق
تعداد مقالات: 1
1. اهلیت شخص حقوقی در قراردادهای مجانی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 677-695

10.22059/jlq.2020.229675.1006873

صادق شریعتی نسب