نویسنده = رضایی امین، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 529-548

10.22059/jlq.2018.232785.1006885

مرتضی شهبازی نیا؛ ابراهیم تقی زاده؛ مهدی رضایی امین