نویسنده = سلیمی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. موضوع و ماهیت تعهد داور

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 743-759

10.22059/jlq.2018.254382.1007016

عباس میرشکاری؛ محسن سلیمی