نویسنده = جلالی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نهاد انتقال حقوق دینی در ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 683-701

10.22059/jlq.2018.238460.1006921

سید عزت‌الله عراقی؛ حسین جلالی؛ محمدرضا پیرهادی