نویسنده = دیلمی، شیوا
تعداد مقالات: 1
1. شرط تضمین پرداخت خسارت

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 435-452

10.22059/jlq.2018.241694.1006939

حسن بادینی؛ شیوا دیلمی